Tắc nghẽn đường thở

Tắc nghẽn đường thở là tình trạng khi đường thở bị chặn hoặc hạn chế, làm giảm hoặc ngăn cản luồng không khí đi vào hoặc ra khỏi phổi. Điều này có thể xảy ra trong các phần của đường hô hấp như họng, thanh quản, phế quản hoặc phổi. Tắc nghẽn đường thở có thể gây ra khó thở, khó nuốt, nguy cơ ngưng thở và là tình trạng cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng.

Các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở có thể bao gồm:

  1. Quặn họng: Đau họng, viêm họng, phù quanh thanh quản hoặc viêm quanh thanh quản có thể gây tắc nghẽn đường thở.
  2. Quặn thanh quản: Viêm thanh quản, viêm quanh thanh quản hoặc phù quanh thanh quản có thể làm hẹp đường thở và gây tắc nghẽn.
  3. Suy giảm phế quản: Các vấn đề như viêm phế quản, suy dinh dưỡng, hoặc dị vật trong phế quản có thể gây tắc nghẽn đường thở.
  4. Tắc nghẽn phổi: Sự tắc nghẽn trong phổi, chẳng hạn như do viêm phổi, viêm phế quản mạn tính hoặc tắc nghẽn phổi mạn tính, cũng có thể gây tắc nghẽn đường thở.

Khi xảy ra tắc nghẽn đường thở, việc cấp cứu ngay lập tức là rất quan trọng. Hãy gọi số cấp cứu y tế ngay lập tức và thực hiện các biện pháp như thực hiện hô hấp nhân tạo, sử dụng thiết bị thông khí hoặc loại bỏ vật thể gây tắc nghẽn để đảm bảo đường thở được thông thoáng và cung cấp oxy đến cơ thể.