Giải phẫu, sinh lý họng – thanh quản

main qimg 3cc2ace9b23a2d809f7fdba550240060 pjlq

Giải phẫu sơ lược họng:

Họng là một ống cơ và màng ở trước cột sống cổ. Đi từ mỏm nền tới đốt sống cổ thứ IV, là ngã tư của đường ăn và đường thở, nối liền mũi ở phía trên, miệng ở phía trước với thanh quản và thực quản ở phía dưới. Giống như một cái phễu phần trên loe rộng, phần dưới thu hẹp. Thành họng được cấu trúc bởi lớp cân, cơ, niêm mạc. Họng chia làm 3 phần

Họng mũi (tỵ hầu): ở cao nhấy, lấp sau màn hầu, ở sau dưới của hai lỗ mũi sau. Trên nóc có amiđan vòm, Hai thành bên có loa vòi Eustachi thong lên hòm nhĩ và hố Rosenmuler. Phía dưới họng mũi được mở thông vào họng miệng.

Họng miệng (khẩu hầu): phía trên thông với họng mũi, phía dưới thông với họng thanh quản, phía trước thông với khoang miệng và được màn hầu phân cách. Thành sau họng miệng liên tiếp với thành sau họng mũi và bao gồm các lớp niêm mạc, cân và các cơ khít họng. Hai thành bên có amiđan họng hay amiđan khẩu cái nằm trong hốc amiđan.

Họng thanh quản (thanh hầu): đi từ ngang tầm xương móng xuống đến miệng thực quản, có hình như cái phễu, miệng to mở thông với họng miệng, đáy phễu là miệng thực quản phần họng dưới. Thành sau liên tiếp với thành sau họng miệng. Thành trước phía trên là đáy thanh quản hợp với thành bên họng tạo nên máng họng-thanh quản hay xoang lê

Chức năng sinh lý của họng: nuốt, thở, phát âm, nghe, bảo vệ cơ thể ( hoạt động cảu vòng bách huyết Waldeyer)

Giải phẫu thanh quản:

extent of

Thanh quản là một thành phần của ngã tư đường ăn và đường thở. Thanh quản ở vùng cổ giữa, dưới xương móng và đáy lưỡi, ở ngay dưới trước của họng. Phía trên thông với họng miệng và phía dưới với khí quản. Giới hạn trên tương ứng với chỗ giáp đốt sống cổ 4 – 5, giới hạn dưới ở bờ trên đốt sống cổ 7. Thanh quản được cấu tạo bởi một khung gồm 9 loại sụn khác nhau, liên kết với nhau bởi dây chằng, các khớp và cơ.

Thanh quản được chia làm 3 tầng giải phẫu, lớn nhất là tầng trên thanh môn, nhỏ nhất là tầng thanh môn.

– Tầng trên thanh môn

– Tầng thanh môn

– Tầng dưới thanh môn

Chức năng thanh quản: Thanh quản có 2 chức năng chính là chức năng thở và chức năng phát âm (có tác giả xếp thành 3 chức năng: dẫn không khí, bảo vệ đường hô hấp và phát âm).